O mne

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec je vysokoškolský pedagóg a vedec na Právnickej fakulte London School of Economics and Political Science (LSE) v Londýne. Venuje sa najmä právu duševného vlastníctva, právu a technológiám, slobode prejavu a ochrane súkromia.

Právo študoval na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach (2006 – 2011) a Masarykovej Univerzite v Brne (2009 – 2010). Doktorát získal na Max Planck Institute for Innovation and Competition a Ludwig Maximilian Universität v Mníchove (2012 – 2015). V období 2016 až 2020 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v Holandsku na Univerzite v Tilburgu, a to na inštitútoch Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) a Tilburg Law and Economics Center (TILEC). Dočasne tiež pôsobil v rôznych rolách na ďalších inštitúciách ako napríklad Stanford University, University of Cambridge, European University Institute, Central European University, či Institute for Intellectual Property v Tokiu.

Doc. Husovec je členom European Copyright Society, spolku popredných európskych expertov autorského práva. Je tiež zakladajúcim členom organizácie European Information Society Institute (EISi), v rámci ktorej bol (spolu)autorom viacerých odborných správ, podaní na súdy, vrátane intervencií pred ESĽP, ako aj doménových rozhodnutí. Na Slovensku viedol niekoľko strategických litigácií v oblasti ochrany ľudských práv v digitálnom prostredí (napr. o plošnom zbere telekomunikačných údajov, sieťovej neutralite alebo digitálnej verejnej správe). Radil rôznym európskym inštitúciám a štátnym orgánom na Slovensku a v Čechách, Holandsku, Nemecku, Veľkej Británií či Japonsku. Pôsobil tiež ako externý poradca predsedu a sudcov Ústavného súdu SR. Jeho vedecká práca bola niekoľkokrát citovaná generálnymi advokátmi na Súdnom dvore EÚ.

V neziskovom sektore sa snaží pomáhať jednotlivcom prostredníctvom rôznych projektov, ako napríklad vybielenýúčet.sk, ktorý sa snaží pomôcť spotrebiteľom získať svoje peniaze od banky keď im sú ukradnuté z účtu podvodom.