Publikácie

Knihy

Slovenské a české knižky

 1. [SK] Martin Husovec, Matúš Mesarčík, Jozef Andraško, Právo informačných a komunikačných technológií 1 (TINCT, 2021) – dostupné v kníhkupectvách.
 2. [CZ] Martin Husovec a Martin Loučka, Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů (Wolters Kluwer, 2019) – k stiahnutiu (pdf).
 3. [SK] Martin Husovec, Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva (CZ.NIC, 2014) – k stiahnutiu (pdf).
 4. [SK] Martin Husovec, Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí (EISI, 2013) – k stiahnutiu (pdf).
 5. [SK] Matej Gera and Martin Husovec, Štefan Szilva and Petra Zabuďková, Digitálna verejná správa a ľudské práva [Digital public administration and human rights] (European Information Society Institute (EISi), 2015) – k stiahnutiu (pdf)

Anglické knižky

 1. [EN] Martin Husovec, Injunctions Against Intermediaries in the European Union: Accountable, but not Liable? (Cambridge University Press 2017) – 296 pages
 2. [EN] Contreras and Husovec (eds.) Injunctions in Patent Law: A Trans-Atlantic Dialogue on Flexibility and Tailoring (Cambridge University Press 2021) forthcoming

Anglické články – pozri tu.

Slovenské články

(dôležitejšie práce sú boldom)

 1. [SK] Martin Husovec, Koncept parazitujúcej nekalej súťaže [The concept of parasitizing unfair competition] in Marian Kropaj (ed.) Sub Specie Aeternitatis: Život a dielo profesora Jána Švidroňa (Faber, 2015), pp. 159-193
 2. [SK] Martin Husovec, Ústavnoprávna ochrana domény ako majetkovej hodnoty [Constitutional proportion of a domain name] 9(5) Revue pro právo a technologie, pp. 213-217
 3. [SK] Martin Husovec, Zodpovedá za phishing banka alebo klient? [Is bank or a client liable for phishing?] 9(5) Revue pro právo a technologie, pp. 241-254
 4. [SK] Martin Husovec, Prevod domény .eu všeobecným súdom [The domain name transfer before courts] 8(4) Revue pro právo a technologie, pp. 53-55
 5. [SK] Martin Husovec, Súhlas alebo licenčná zmluva? Reakcia na článok prof. Telca [Consent or a license agreement? Response to Prof. Telec.] 8(4) Revue pro právo a technologie, pp. 3- 8
 6. [SK] Martin Husovec, Zodpovednosť file-sharingovej stránky [Liability of a file-sharing website] 8(4) Revue pro právo a technologie, pp. 55-59
 7. [SK] Martin Husovec, Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia, reštriktívne? [The public interest in copyright law: exceptions and limitations, restrictively?] (2013) 5 Právny obzor, pp. 472-498
 8. [SK] Martin Husovec, Zodpovednosť poskytovateľa diskusného fóra za údajne difamačné príspevky tretích osôb [The liability of a discussion forum provider for allegedly defamatory comments of third parties] 6 Revue pro právo a technologie, pp. 45-48
 9. [SK] Martin Husovec, Je ešte stále možné žalovať o prevod domény? [Is it still possible to claim the domain name transfer?] 6 Revue pro právo a technologie, pp. 3-10
 10. [SK] Martin Husovec, Judikatórna harmonizácia pojmu autorského diela v únijnom práve [Judicial harmonization of the copyright term ‚work‘ in the Union law] 12 Bulletin slovenskej advokácie, pp. 16-20
 11. [SK] Martin Husovec, Ako vykladať § 81 ods. 6 autorského zákona. SOZA v. Pohorelá [How to interpret § 81 ods. 6 of the Copyright Act. SOZA v. Pohorelá] 3 Duševné vlastníctvo, pp. 11- 13
 12. [SK] Martin Husovec, Komentár k prípadu skyto spoplatňovaných webstránok [A commentary on hiddenly charging websites] 5 Revue pro právo a technologie, pp. 23-24
 13. [SK] Martin Husovec, Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančných e-deliktov [Assessing jurisdiction of Slovak court in case of distance e-torts] 5 Revue pro právo a technologie, pp. 24-26
 14. [SK] Martin Husovec, Úvodná štúdia: Internet a Európske právo [Introductory study: Internet and European Law] 2 Výber rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie
 15. [SK] Martin Husovec, K európskemu „prepisovaniu“ pojmových znakov autorského diela [On the European „revision“ of the copyright subject matter] 4 Duševné vlastníctvo, pp. 24-27
 16. [SK] Martin Husovec, Je možné žalovať o prevod domény? [Is it possible to claim the domain name transfer?] 1 Revue pro právo a technologie, pp. 29-35
 17. [SK] Martin Husovec, Zodpovednosť poskytovateľa za obsah diskusných príspevkov [The liability of a provider for comments of others] 1 Revue pro právo a technologie, pp. 40-42
 18. [SK] Martin Husovec, Komentár k inzercii na kľúčové slová [A commentary on keyword advertising] 1 Duševné vlastníctvo, pp. 51-55
 19. [SK] Martin Husovec, Výklad článku 5(1) a (2) známkovej smernice v judikatúre Súdneho dvora EÚ [Interpretation of the article 5(1) and (2) of trademark directive in the jurisprudence of the Court of Justice of European Union] 1 Časopis Průmyslové vlastnictví
 20. [SK] Martin Husovec, Uznávací nárok a uznávacia žaloba v práve duševného vlastníctva [Recognizing claim and the action of recognition in the field of intellectual property law] 4 Justičná Revue, pp. 642-649