Služby

Doc. Dr. Iur. Mgr. Martin Husovec je expertom v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií a digitálnych ľudských práv. Mimo svojej akademickej práce, zvykne občasne pripravovať odborné posudky v oblastiach svojej expertízy (najmä pre iné kancelárie), a síce:

 • práve duševného vlastníctva, najmä
  • autorského práva
  • práva ochranných známok
  • patentového práva
  • práva doménových mien
  • vymáhania práv v digitálnom prostredí
 • práve základných práv a slobôd, najmä
  • ochrana súkromia a osobných údajov,
  • duševného vlastníctva a
  • slobody prejavu v digitálnom prostredí.
 • všeobecného práva EÚ, najmä
  • otázok vnútorného trhu
  • ochrany základných práv a slobôd
  • a digitálnej agendy
 • práve nekalej súťaže
 • zodpovednosti na internete