husovec

the user has only 11 posts

Nekalá súťaž na steroidoch (a jej trampoty s právom EÚ)

Tento článok krátko reaguje na nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR vo veci Hellspy. Jeho základnou tézou je, že súdom koncipovaná doktrína parazitnej súťaže je neudržateľne široká a v podstate nemá v moderných zákonoch o nekalej súťaži miesto. Článok tiež ukazuje prečo rozhodnutie nesprávne interpretuje právo EÚ na niekoľkých stupňoch.

Financovanie právnej vedy na Slovensku: Kde sme a ako ďalej?

Fungujú slovenské grantové schémy dobre? A aký je kontext financovania právnej vedy na Slovensku? V tomto článku krátko predstavím súčasný systém a jeho slabé miesta. Na základe 15 rozhovorov so slovenskými akademikmi a verejne dostupných informácií sa pokúsim vysvetliť ako situáciu možno zlepšiť prostredníctvom zmeny podmienok grantového, ale aj rozpočtového