husovec

the user has only 1 post

Financovanie právnej vedy na Slovensku: Kde sme a ako ďalej?

Prečo niekto robí vedu? A čo je to veda v práve? Až keď si odpovieme tieto otázky môžeme uspokojivo pristúpiť k otázke ako môže financovanie zlepšiť kvalitu právnej vedy na Slovensku. V tomto článku sa preto najprv krátko pokúsim načrtnúť moje vnímanie odpovede na tieto otázky. Následne zhodnotím dnešné fungovanie financovania vedy v práve na