Uncategorized

Kedy mi banka vráti peniaze za vybielené konto?

Podvodníci dokážu dnes rôznymi trikmi od ľudí vymámiť peniaze (pozri tu a tu). Získať peniaze naspät od podvodníkov je často krát takmer nemožné. Ak ste sa stali obeťou útoku na Váš bankový účet, ukradnuté peniaze ale nemusia byť ihneď stratené. Podľa legistatívy za istých okolností musia banky nahradiť odcudzené peniaze, hoci za útok priamo nemôžu.

Nekalá súťaž na steroidoch (a jej trampoty s právom EÚ)

Tento článok krátko reaguje na nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR vo veci Hellspy. Jeho základnou tézou je, že súdom koncipovaná doktrína parazitnej súťaže je neudržateľne široká a v podstate nemá v moderných zákonoch o nekalej súťaži miesto. Článok tiež ukazuje prečo rozhodnutie nesprávne interpretuje právo EÚ na niekoľkých stupňoch.