Uncategorized

Nekalá súťaž na steroidoch (a jej trampoty s právom EÚ)

Tento článok krátko reaguje na nedávne rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR vo veci Hellspy. Jeho základnou tézou je, že súdom koncipovaná doktrína parazitnej súťaže je neudržateľne široká a v podstate nemá v moderných zákonoch o nekalej súťaži miesto. Článok tiež ukazuje prečo rozhodnutie nesprávne interpretuje právo EÚ na niekoľkých stupňoch.