Messing Up With ‘Krteček’

Czech server Aktualne.cz reports that a toy producer, and exclusive licensee, who is producing various goods depicting main character from the Czech cartoon ‘The Mole’ (Krteček) (on the right) just won the case before Supreme Court of Czech republic (23 Cdo 2500/2010) initiated against a company which was selling the confusingly similar toys without any license from the copyright owner – Zdeněk Miler. 
The plaintiff based his action accordingly:
  • claim to cease from an infringement was based on the unfair competition tort;
  • claim to information was based on the copyright tort;
The producer (plaintiff) claimed that by producing the toys without any license from the copyright owner the defendant committed a tort of unfair competition by gaining unfair advantage on the market due to not paying any license fees in contrast to him. He also claimed copyright infringement in the character of the ‘The Mole’. The first instance, the second instance and the Supreme Court have all upheld this arguments. 
Interestingly, all the courts have borrowed ‘average consumer’ concept for their reasoning of the unfair competition tort, e.g. Supreme court pointed out the recital 18 of unfair commercial practices directive and its concept of ‘average consumer’. The case also brings another successful action for information about the infringement (other known cases are e.g. decision of the High Court in Prague (3 Co 51/2009) or preservation order of the District Court Ústí nad Labem (20 Cm 87/2008-99)). Some readers may wonder why the plaintiff did not base both of its claims on the unfair competition tort. Well, Czech Commercial Code, which embodies the provisions on unfair competition, does not explicitly provide for right to information. Huťko however believes that such claim may be quite logically constructed by the interpretation.
Entire decision is here. Following are some authentic excerpts in Czech.
Soud může použít pro své právní a skutkové závěry při hodnocení míry zaměnitelnosti dvou produktů ve smyslu § 47 písm. c) obch. zák. znalecký posudek (či odborné vyjádření), pokud při svém hodnocení narazí na otázky skutkové z určitých odvětví a oborů (otázky technické, umělecké, ekonomické, vědecké a jiné). Znalec neřeší v určitém posuzovaném případě právní otázky, které přísluší pouze soudu, ale řeší otázky skutkové.

Posuzované jednání žalované je: 1) jednáním v hospodářské soutěži (tj. že žalobkyně a žalovaná jsou soutěžiteli na trhu s hračkami, je mezi nimi soutěžní vztah, žalovaná je soutěžně orientována, je vedena soutěžním záměrem), 2) v rozporu s dobrými mravy soutěže (tj. že žalovaná používá v konkrétním soutěžním vztahu nesoutěžní prostředky a metody, např. plagiátorství výrobků, bezesmluvní vztah k autorovi původního díla apod.) a 3) způsobilé přivodit žalobkyni újmu (tj. že konkrétní újma žalobkyni vůbec nemusí nastat, stačí pouhá způsobilost, tedy že by někdy v budoucnu újma nastat mohla).

Hledisko průměrného spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory (jak je vykládáno Evropským soudním dvorem), správně vzal v daném případě v úvahu soud prvního stupně i soud odvolací. Pro úplnost dovolací soud dodává, že zde jsou skupinou spotřebitelů děti žadonící po rodičích či jiných dospělých koupit hračku, takže požadavky na ně jsou mnohem mírnější (viz závěr bodu 18 preambule směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách: ..“).


K druhé otázce dovolatelky dovolací soud uvádí, že soud může nařídit žalované povinnost poskytnout informace o způsobu a rozsahu neoprávněného užití ve smyslu autorského zákona, neboť se v daném případě jedná o souběh ochrany práv žalobkyně – tedy o ochranu proti nekalé soutěži (k níž došlo mimo jiné i porušením autorského zákona) a o ochranu podle autorského zákona.

Leave A Comment